Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Göç Enstitüsü ile GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü tarafından düzenlenen ‘Göç Tartışmaları 3’ paneli GAÜN Ömer Aksoy Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür’ün moderatörlüğünü yaptığı panele; Carmen Marımon Llorca, ‘İspanyol Yazılı Basınında Bire Bakış’, Juan Antonıo Roche Carcel ‘İnşa Edilmiş Kimlikler: Literatürde Göç ve Göçmen’ konularına değindi.

 

 

 

 

GÖÇMENLER UYUM SAĞLAMAKTA ZORLUK ÇEKİYORLAR

 

Dünya değişip dönüşümünü tetikleyen unsurun göç olduğunu belirten GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, dünyada göçler olduğu sürece kültürel etkileşim, coğrafyalar arası bütünleşmeler ve iktisadi kalkınmanın olacağını söyledi. Prof. Dr. Ali Gür konuşmasında şunlara yer verdi: “Stabil hayatlar her zaman kokuşmaya ve çürümeye mahkûmdur. Göç travmatik bir süreçtir, eğer ki iyi yönetilirse yeni medeniyetlere oluşmak adına önemli bir kapıdır. Göç sadece Türkiye ve Ortadoğu yaşanmıyor. Özelikle İspanya göçleri çok eskiden beri devam etmektedir. Göç durumuna baktığımızda bütün dünya aynı durumda. Göç meselesi olduğunda göçmenler söz konusu olduğunda genellikle negatif hafıza belleği devreye giriyor. Göçmen kendisini uzun bir süre ait olduğu geçmiş tarihiyle ve şehriyle algılıyor. Gittiği yere uyum sağlamakta zorluk çekiyor. Bu durum negatif belleğin toplumdaki onlara yüklediği imgelerle ilişkilidir.”

 

 

 

GAÜN Göç Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Nuri Gültekin ise, çağımız hareketi ve göçü zorunlu kıldığını belirterek şunları söyledi: “Hareketlilik, her zaman hatta çoğunlukla sorunsuz işlemiyor. Savaşlar, şiddet, zorunlu göçler ve mülteci olmak da bu çağın sonuçlarından bazıları.”

Özelikle toplumsal ve sosyolojik olarak gerçekleri tartışmadığımızı ve gerçekleri tam tersine üretilmiş algılar üzerine konuşulduğunu ve bu algıları da genellikle medyanın şekillendirdiğini söyleyen Carmen Marımon Llorca, ‘İspanyol Yazılı Basınında Bire Bakış’ adlı sunumunu yaptı. Juan Antonıo Roche Carcel ise, göçmenlerin fotoğraflarını analiziyle ilgi yaptığı çalışmayı sunduktan sonra göçmen, göç sonrası oluşan kimlik ve göçmen psikolojisi gibi konulara değindi.

Konferanstan sonra GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür tarafından konuşmacılara hediye takdim edildi.