ENGELSİZ ÜNİVERSİTE ÖDÜLLERİ

Bireysel farklılıkları toplumsal bütünleşmeye dönüştürmek ve sağlanan hizmetlere ulaşılabilirlik, adalet ve sosyal devlet anlayışının bir tezahürü olarak o ülkenin gelişmişlik düzeyinin göstergesidir. Bu sebeple erişilebilirlik; engelli bireylerin sosyal hayata katılabilmeleri açısından üzerinde önemle durulması gereken konuların başında gelmektedir. Toplumsal yaşamın her alanında olduğu gibi üniversitelerin de engelli öğrencilere yönelik vermekte olduğu yükseköğretimin kalitesi ve düzeyi, üniversitenin sağlamış olduğu imkânlar ile doğrudan ilgilidir. “Öğrenci Dostu Yeni YÖK” tarafından engellilerin sağlık ve çevre bakımından kaynaklanan sorunlarının yanında; eğitim, sosyal ve kültürel sorunlarının çözümü için teşvik edici çalışmalar ve projeler geliştirilmektedir. Bu kapsamda, üniversite kampüs sınırları içerisinde engelli bireylerin tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak için gerçekleştirilen çalışmaların tespiti ve başarılı bulunanların ödüllendirilmesi ayrıca kamuoyunda farkındalık oluşturulması adına “Engelsiz Üniversite Bayrakları” ve “Engelsiz Program Nişanları” verilmesine karar verilmiştir.

2020 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri için 116 Üniversiteden toplam 841 başvuru yapılmış, bölümümüz de bu kapsamdaki çalışmalarını bir dosya halinde YÖK’e sunmuştur. Başvurular neticesinde ülke genelinde 4 üniversiteden 66 program ile birlikte Fakültemiz Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü de Engelsiz Program Nişanı'na lâyık görülmüştür.

Şüphesiz; bölümümüzün aldığı bu övgü, gerek akademik ve idari personelimizin gerek değerli öğrencilerimizin katkısı ve çabasıyla elde edilmiştir. Bize; Engelsiz Bölüm, Engelsiz Üniversite olma yolunda katkıda bulunan herkese teşekkür eder; birlik ve beraberlik ile başarılamızın daim olmasını temenni ederiz.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı