Fakültemize Engelsiz Üniversite Ödülleri’nden 3 Ödül Birden

Üniversitelerin engelli öğrencilere sunduğu eğitimin kalitesinin ve imkanların değerlendirildiği  “Engelsiz Üniversite Ödülleri” nde; Ülkemiz genelinde 4 Bölümün almaya layık görüldüğü“Engelsiz Program Nişanı”naFakültemiz Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü layık görülmüştür.Ayrıca Fakültemiz Turuncu Bayrak Mekânda Erişilebilirlik, Yeşil Bayrak Eğitimde Erişilebilirlik ödüllerini de almaya hak kazanmıştır.

Üniversite kampüs sınırları içerisinde engelli bireylerin tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak için gerçekleştirilen çalışmaların tespiti ve başarılı bulunanların ödüllendirilmesi ayrıca kamuoyunda farkındalık oluşturulması adına “Engelsiz Üniversite Bayrakları” ve “Engelsiz Program Nişanları” verilmesi projesi kapsamında Fakültemiz;

 

  • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü farklı engelli gruplarına erişilebilir kılarak “Engelsiz Program Nişanı”nı almış ve Türkiye de bulunan 4 programdan birisi olmuştur.

 

  • Açık, yarı açık ve kapalı alanların engelli bireylere yönelik düzenlenmesine ilişkin kanun, tüzük, imar planları, yönetmelik hükümleri, TS 9111 ve farklı uluslararası standartlar gözetilerek, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygunluğunu sağlayarakTuruncu Bayrak Mekânda Erişilebilirliködülünü almıştır.

 

  • Engelli öğrencilerin doğal eğitim haklarının nitelikli olarak gerçekleşmesi için, verilen eğitimlerin çeşitli aşamalarında belli bir düzeyde destekleyici bilgi, belge, ders araç ve gereçlerini sağlayarak Eğitimde Erişilebilirlik (Yeşil Bayrak)ödülünü almıştır.