2021-2022  AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI ÇİFT ANADAL VE YAN DAL İLANI

Fakültemiz 2021-2022 Akademik Yılı Güz Yarıyılında Çift Anadal ve Yan Dal programlarına başvuracak öğrencilerimiz için başvuru takvimi, başvuru koşulları ve kontenjanlar ile başvuruda istenen belgeler aşağıda yer almaktadır.

2021-2022  Akademik Yılı Güz Yarıyılında Çift Anadal ve Yan Dal Program Kontenjanları

A-BAŞVURU TAKVİMİ İlgili Bölüm Başkanlıklarına  Son Başvuru Tarihi 27 Ağustos 2021

Çift Anadal Yönergesi

Yandal Yönergesi

Başvuru Koşulları

ÇİFT ANADAL BAŞVURU KOŞULLARI

Üniversitenin lisans programlarında kayıtlı öğrenciler, çift anadal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü yarıyılının başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında; anadal önlisans programının en erken ikinci yarıyılının başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında, Üniversite Senatosunca belirlenen tarihler arasında, başvuru formu, öğrenci belgesi ve not durum belgesiyle (transkript) ile ilgili bölüm başkanlığına yapar.

Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar anadal programında yer alan bütün derslerini başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki GNO’su en az 2.75/4.00 olması ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20’de bulunması gerekir. Ayrıca anadal diploma programındaki GNO’su en az 2.75/4.00 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer alamayan öğrencilerden çit anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.

YANDAL BAŞVURU KOŞULLARI

Lisans programlarında kayıtlı öğrenciler, yandal programına başvuruyu, anadal lisans programının en erken üçüncü yarıyılının başında, en geç ise dört yıllık programlarda altıncı yarıyılın başında, beş yıllık programlarda sekizinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise onuncu yarıyılın başında; Senato tarafından belirlenen tarihler arasında, başvuru formu, öğrenci belgesi ve not durum belgesiyle (transkript) ile ilgili bölüm başkanlığına yapar.

 Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar anadal programında yer alan bütün derslerini başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki GNO’sunun ise en az 2.50 olması gerekir.

C- BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

1- Başvuru formuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 2- Başvuru tarihlerinde alınmış onaylı not durum belgesi (Transkript)

 3-1 adet öğrenci belgesi