Üniversite Senatosunun 28.08.2020 tarih ve 19 nolu toplantısında alınan 21 nolu kararda "Ara sınavların ham başarı notuna etkisi %30, final sınavına etkisi ise %70 olacaktır." şeklinde alınan kararın iptal edilmesine, "2020-2021 eğitim-öğretim yılının güz yarı yılından itibaren yüz yüze eğitime geçilinceye kadar ara sınavların ham başarı notuna etkisi %40, final sınavının etkisi ise %60 olacaktır."şeklinde uygulanmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir.

Üniversite Senatosunun 28.08.2020 tarih ve 19 nolu toplantısında alınan 21 nolu karar