2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı yatay geçiş başvuruları Covid-19 nedeniyle online yapılacak olup; öğrenciler başvuru bilgi/belgelerini Üniversitemizin Öğrenci İşleri web sayfasında(http://oidb.gantep.edu.tr/) bulunan yatay geçiş başvuruları ile ilgili duyurulara eklemiş olduğu "http://gaunbasvuru.gantep.edu.tr" başvuru sayfasına yükleyeceklerdir.