• 0 342 3171801

Fakültemizin misyonu, Temel Fen ve Sosyal Bilimler alanında,  bilimin prensip ve işleyişini kavramış, analiz ve sentez yoluyla olayları irdeleme ve farkındalık yeteneği, kazanmış, problem çözme yöntemlerine vakıf, pozitif bilimler ile hayatın diğer alanları arasında bağlantı kurabilen; insanlığın ortak değerlerini paylaşan, evrensel değerler çerçevesinde, yüksek düzeyde eğitim verebilen, nitelikli bilimsel araştırma ve yayın yapabilen, eleştirel düşünceye sahip, beceri ve motivasyonunu güçlendiren; sürekli değişen dünyada, bilimsel anlayışa bağlı, çağdaş, sorgulayıcı, insan haklarına ve etik değerlere saygılı, sosyal ilişkilerde aktif, demokratik ilkeleri özümsemiş, hoşgörü sahibi, farklı kültürler ve değerler karşısında objektif kriterlerle karşılaştırmalar ve değerlendirmeler yapabilen, bölgesel kültür değerlerinin araştırılmasına ve ortaya çıkarılmasına katkı sağlayan, bilgi ve tecrübelerini ülke ve insanlık alemi ile paylaşmayı benimseyen, uluslar arası düzeyde saygın bir kuruluş olarak kamuoyu ve bölgemizde saygınlığı olan bir Fen Edebiyat Fakültesi olarak bilim hayatında yer almak ve Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı bilim adamları yetiştirmektir.