• 0 342 3171801

Fen-Edebiyat Fakültesi 27 Haziran 1987 tarih /19500 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak kurulmuş ve 1992-1993 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak faaliyete geçirilmiştir. Fakültede İngiliz Dili ve Edebiyatı, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Biyoloji, Sosyoloji (İngilizce), Arkeoloji, Kimya, Felsefe ve Coğrafya Bölümlerinde öğrenciler eğitim görmektedir. Doğu Dilleri ve Edebiyatı ve  Psikoloji Bölümlerine öğrenci alınabilmesi için çalışmalar devam etmektedir. 10 Lisans programının yanı sıra 8 bölümümüzde yüksek lisans, 5 bölümümüzde doktora, 4 bölümümüzde de 100/2000 doktora burs programlarımız bulunmaktadır.

            Fen-Edebiyat Fakültesinde Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, çağdaş düzeyde bilimsel ve özgür düşünce, araştırma yeteneğine sahip, sağduyulu, ulusal duyguları gelişmiş, ülke gerçeklerine duyarlı ve bilinçli insan kaynaklarının yetiştirilmesi amacına yönelik lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim yapılmaktadır.

 

Fen Edebiyat Fakültesi Lisans Programları

 

 1. Türk Dili ve Edebiyatı    
 2. Tarih 
 3. Sosyoloji 
 4. İngiliz Dili ve Edebiyatı
 5. Arkeoloji 
 6. Biyoloji
 7. Kimya
 8. Matematik
 9. Felsefe
 10. Coğrafya

 

Yüksek Lisan Programları

 

 1. Türk Dili ve Edebiyatı
 2. Tarih
 3. Sosyoloji
 4. İngiliz Dili ve Edebiyatı
 5. Arkeoloji 
 6. Biyoloji
 7. Kimya
 8. Matematik 
 9. Felsefe

Doktora Porgramları

 1. Türk Dili ve Edebiyatı
 2. Tarih
 3. Biyoloji
 4. Kimya
 5. Matematik 
 6. Sosyoloji
 7. Arkeoloji