• 0 342 3171801

 

Prof.Dr.Hülya ARSLAN EROL

Eski Türkçeden Eski Anadolu Türkçesine

Anlam Değişmeleri

Prof.Dr. Hülya ARSLAN EROL

Bozoğlan (Yûsuf Bég-Ahmed Bég) Destanı

-İnceleme, Metin ve Dizin-

Prof.Dr. Hülya ARSLAN EROL

Türk Kahramanlık Destanları  

I.-II. Bölüm

Prof.Dr. Hülya ARSLAN EROL

                          Kilis İli Ağızları

 

Prof. Dr. Halil İbrahim YAKAR            

Antep Savunması Askeri İaşe Defterleri

-Açlığın Günlüğü-

Prof. Dr. Halil İbrahim YAKAR                

Antep Savunması Hastane Defteri

-Bir Şehrin Feryadı-

Prof. Dr. Halil İbrahim  YAKAR                                                                 

 Antep Savunması

Heyet-İ Merkeziye Muharebe Defteri

-Savunmanın Şifreleri-

Prof. Dr. Halil İbrahim YAKAR

Antep Savunması İaşe Satınalma Defteri  -Bir Şehrin Dayanışması- 

 

Prof. Dr. Halil İbrahim YAKAR

 Antepli Divan Şairleri

 

Prof. Dr. Halil İbrahim YAKAR

 Ayıntab Etraf-I Şehir Cepheler Kumandanlığı Tahrirat, Telgraf, Telefon, Tamim Defteri

-Sessizliğin Çığlığı-

Prof. Dr. Halil İbrahim YAKAR

Ayıntablı Hamdi Baba Divanı

 

Prof. Dr. Halil İbrahim YAKAR

Ayıntablı Mahremi Divanı

 

Prof. Dr. Halil İbrahim YAKAR

Barsumyan-Nazaryan 

-Antep Şehir Planı-

Prof. Dr. Halil İbrahim YAKAR

Gaziantep’e Adanmış Bir Ömür Cemil Cahit Güzelbey Külliyatı

 

Prof. Dr. Halil İbrahim YAKAR

Edirneli Şevki Divanı

 

Prof. Dr. Halil İbrahim YAKAR

Gaziantep Savunması Hatıralar-Belgeler

 

Prof. Dr. Halil İbrahim YAKAR                                                                                                    II. Abdülhamit Albümlerinde Ayıntab Rumkale ve Halfeti
Prof. Dr. Halil İbrahim YAKAR 

II. Abdülhamit Albümlerinde Kilis 

 

Prof. Dr. Halil İbrahim YAKAR 

Kaşgarlı Mahmut Araplar İçin Türkçe Öğretim Seti (Kitap+Dvd)

 

Prof. Dr. Halil İbrahim YAKAR 

Osmanlı Türkçesi Metinleri

 

Doç.Dr.Mehmet EROL

Halep Türkmenleri

-Halk Kültürü Araştırması-

Doç Dr. Behiye KÖKSEL

20. Yüzyıl Âşık Şiiri Geleneğinde Kadın Âşıklar 

 

Doç.Dr.Mehmet  Soğukömeroğulları   

Türk Bilig Revüsü İran-Turan Cenkleri

 

Doç. Dr. Mehmet Soğukömeroğulları

Seyfettin Başcıllar Hayatı Sanatı, Düşünce Yazıları, Hakkında Yazılanlar, Ulaşılan Hikâyeleri ve Bütün Şiirleri

 

Doç. Dr. Mehmet Soğukömeroğulları

Fethi Tevetoğlu Hayatı, Sanatı ve Şairliği

 

Doç. Dr. Mehmet Soğukömeroğulları

Hafız Kâmil Kıdeyş’in Hayatı ve Şiir Dünyası

 

Doç. Dr. Mehmet Soğukömeroğulları

Turancılık Fikri

 

Doç. Dr. Mehmet Soğukömeroğulları

Namık Kemal Hayatı, Divanı, Eserleri

 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÜLTEKİN

Kazan Tatar Masalları 

 

Dr. Öğr. Üyesi Fettah KUZU

Abdulcelîl İbn Alî “Dürr-İ Hoşâb” (Manzum Bir “Dürer” Tercümesi) [İnceleme, Metin, Sözlük, Tıpkıbasım

 

Dr. Öğr. Üyesi Fettah KUZU

Şeyh Gâlib Dîvânı’nda “Hak, Varlık ve İnsan”

 

Doç.Dr.Zekiye ANTAKYALIOĞLU                                 

             Roman Kuramına Giriş           

     

Doç.Dr.Zekiye ANTAKYALIOĞLU

Bir Düşün Sonu: Milan Kundera Üzerine Bir İnceleme

 

Prof.Dr.Atilla ENGİN

Armizzi: Engin Özgen’e Armağan 

 

Dr.Öğr. Üyesi Yunus Emre TANSÜ

Türk Yaratılış ve Türeyiş Destanları ve Dini Motifler

 

Dr.Öğr. Üyesi Yunus Emre TANSÜ

Kırgızlar’ın Sosyal ve Kültürel Hayatı

 

Dr.Öğr. Üyesi Yunus Emre TANSÜ

Doç. Dr. Numan Durak Aksoy Anısına Hayat, Eserleri ve Armağanı

 

Dr.Öğr. Üyesi Yunus Emre TANSÜ

Milli Mücadele’de Güney Bölgesi Sempozyumu

 

Dr.Öğr. Üyesi Yunus Emre TANSÜ

 

Türkiye-Suriye İlişkilerinde Kriz Dönemlerinin Değerlendirilmesi