• 0 342 3171801

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Hülya ARSLAN EROL’UN mesajı:

Değerli Üniversite Adayları ve Değerli Aileler;

Fakültemiz 1987'de kurulmuş ve 1992-1993 eğitim-öğretime başlamıştır. Bölge üniversiteleri içinde ayrıcalıklı bir yeri olan Gaziantep Üniversitesi gibi güçlü bir üniversitenin köklü fakültelerinden biridir. Atatürk İlkeleri ve İnkılapları doğrultusunda, çağdaş düzeyde bilimsel ve özgür düşünce, araştırma yeteneğine sahip, sağduyulu, ulusal duyguları gelişmiş, ülke gerçeklerine duyarlı ve bilinçli insan kaynaklarının yetiştirilmesi amacına yönelik lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim yapılmaktadır.

Fakültemizde;

 • Arkeoloji
 • Batı Dilleri ve Edebiyatları
 • Biyoloji
 • Coğrafya
 • Felsefe
 • Kimya
 • Matematik
 • Psikoloji
 • Sosyoloji
 • Tarih
 • Türk Dili ve Edebiyatı

- Bölümlerine öğrenci alınmakta olup Sosyoloji ile Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümlerinin eğitim dili İngilizcedir. Sosyoloji Bölümümüz Türkiye'de Lisans, Yüksek Lisans, Doktora programlarında %100 İngilizce olan 4. devlet üniversitesi bölümüdür.

-11 lisansüstü programımızın 3’ünde (Batı Dilleri ve Edebiyatları, Sosyoloji ve Arkeoloji) Yüksek Lisan, 5’inde (Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Kimya ve Biyoloji) hem Yüksek Lisans hem doktora programlarına öğrenci alınmakta.

-Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümündeki öğrencilerimiz yabancı dil bilgilerini de geliştirebilmek adına yoğun olarak ERASMUS programlarından faydalanmakta, bu şekilde hem yabancı dillerini geliştirme hem de bilgi ve görgülerini artırma imkanı bulmaktalar. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümümüz ile birlikte diğer bölümlerimizde de ERASMUS yanında FARABİ ve MEVLANA gibi öğrenci değişim programlarından yine fakültemiz öğrencileri yararlanabilmekteler.

-Fakültemizde; Avrupa Birliği, TÜBÜTAK, Kültür Bakanlığı, BAP ve Kalkınma Ajanslarının desteğiyle yürütülen halihazırda 82 proje bulunmakta ki bu projelerde öğrencilerimize de bursiyer olarak görev yapma imkanı sağlanmaktadır.

-YÖK tarafından öncelikli alanlarda doktoralı insan ihtiyacını karşılamak üzere verilen 100/2000 doktora burs programlarına 4 bölümümüz başvurmuş ve onay almıştır. Doktora programlarındaki öğrencilerimiz bu burslardan yararlanmakta, bu şekilde eğitimleri boyunca maddi destek imkanı bulmaktadırlar.

-2020 yılında Türk Dili ve Edebiyatı bölümü, YÖK tarafından sadece 4 üniversitenin programlarına verilen ENGELSİZ PROGRAM NİŞANINI almaya layık görüldü. 2020 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri için 116 Üniversiteden toplam 841 başvuru yapılmış, bu kapsamda Türk Dili ve Edebiyatı programı çalışmalarını bir dosya halinde YÖK’e sunmuştur. Başvurular neticesinde ülke genelinde sadece 4 üniversiteden 66 program ile birlikte Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüz de Engelsiz Program Nişanı'na lâyık görülmüştür.

-2019 YÖK’ün Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporunda öğrenciler tarafından yürütülen sosyal ve endüstriyel proje sayısında Türkiye’deki 4., Teknokent ve TTO projelerine katılan öğrenci sayısı bakımından da 3. Üniversiteyiz.

-Bu bilgi birikimleri ile mezunlarımızın büyük bölümü gerek devlette gerek özel sektörde iş imkanına sahip olmaktadır. Son yıllarda yaşanan göç hareketi de çeşitli iş imkanları yaratmıştır.

Sevgili Öğrenciler,

Fakültemizde geçireceğiniz süre sonunda Temel Fen ve Sosyal Bilimler alanında,  bilimin prensip ve işleyişini kavramış, analiz ve sentez yoluyla olayları irdeleme ve farklılık  yeteneği kazanmış, problem çözme yöntemlerine vakıf, pozitif bilimler ile hayatın diğer alanları arasında bağlantı kurabilen; insanlığın ortak değerlerini paylaşan, evrensel değerler çerçevesinde, yüksek düzeyde eğitim verebilen, nitelikli bilimsel araştırma ve yayın yapabilen, eleştirel düşünceye sahip, beceri ve motivasyonunu güçlendiren; sürekli değişen dünyada, bilimsel anlayışa bağlı, çağdaş, sorgulayıcı, insan haklarına ve etik değerlere saygılı, sosyal ilişkilerde aktif, demokratik ilkeleri özümsemiş, hoşgörü sahibi, farklı kültürler ve değerler karşısında objektif kriterlerle karşılaştırmalar ve değerlendirmeler yapabilen, bölgesel kültür değerlerinin araştırılmasına ve ortaya çıkarılmasına katkı sağlayan, bilgi ve tecrübelerini ülke ve insanlık alemi ile paylaşmayı benimseyen, milli ve manevi değerlerine bağlı bilim adamları olarak topluma hizmet edineceğinizden kuşkunuz olmasın.

Kıymetli Veliler,

Üniversite çağına değin özenle büyüttüğünüz evlatlarınızı bizlere emanet ettiğiniz için teşekkür ediyor, saygı ve selamlarımı sunuyorum.

 

                                                          Prof.Dr.Hülya ARSLAN EROL

                                                          Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı