Birleşmiş Milletler'e bağlı kurum ve kuruluşlarca her yıl 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nden 10 Aralık İnsan Hakları Günü'ne kadarki 16 gün içerisinde şiddete karşı "Turuncu Etkinlikler" adı altında çeşitli faaliyetler düzenlenmektedir.
Üniversitemiz ile Gaziantep'te bulunan BMMYK ile işbirliğiyle 6-7 Aralık 2018 tarihlerinde, Fakültemiz Ömer Asım Aksoy Konferans Salonunda  "Turuncu Etkinlikler" kapsamında "Toplumsal Cinsiyet eşitliği: Hukuk ve İstihdam"  ve "Türk ve Suriyeli Kadın Örgütlerinin Gelişimi" paneli gerçekleştirildi.

Açılış Konuşmlarını Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr Ali Gür ve Fakültemiz Dekanı Prof.Dr Hülya Arslan Eroll'un gerçekleştirdiği  "Toplumsal Cinsiyet eşitliği: Hukuk ve İstihdam" panelinin Moderatörlüğünü GAÜN Göç Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. M.  Nuri Gültekin yaptı.“ Panele; Prof. Dr. Gülriz Uygur, Dr. Öğr. Üyesi Hakan Cindemir, Dr. Öğr. Üyesi Özgür Başyiğit, Arş. Gör. Dr. Olcay Karacan panelist olarak katıldı.